ข่าวประชาสัมพันธ์...

รอบตัวเจริญวิทยา

        เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 โรงเรียนได้รับผลกระทบจากอุทกภัย น้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้น้ำทะลักเข้าโรงเรียนอย่างรวดเร็ว ลึกถึงประมาณ 2.5 เมตร ไม่สามารถเก็บสิ่งของได้ทัน ส่งผลให้อุปกรณ์ เครื่องเสียงชุดใหญ่ ลิฟต์ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เอกสาร หนังสือ เอกสารหลักฐานทางธุรการ คอมพิวเตอร์ ตู้เย็นในห้องสหกรณ์ ที่อยู่บริเวณชั้น 1 ของทุกอาคารได้รับความเสียหายหมด
        จากนั้น วันที่ 3-6 ธันวาคม คณะบุคลากรของโรงเรียนได้มาช่วยกันเก็บกวาด ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงเรียน และได้ครับความอนุเคราะห์น้ำจาก บจก.ผาทอง ในการฉีดทำความสะอาด จนสำเร็จไปด้วยดี และสามารถเปิดได้ตามปกติ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 (คลิกรูปดูภาพขยาย)
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับประเทศ (ภาคใต้) ครั้งที่ 4...คลิกเพิ่มเติม

รายงานการประเมินตนเอง และแผนปฏิบัติงาน

ทีมงานบริหารคุณภาพของสถานศึกษา