หน้าหลัก ผู้บริหารและบุคลากร ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ติดต่อโรงเรียน เข้าสู่ระบบ

ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/พันธกิจ
วิสัยทัศน์โรงเรียน
โครงสร้างบริหารงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ดาว์นโหลดไฟล์เอกสาร
งานประกันคุณภาพ
SAR ปี 2556
SAR ปี 2557
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปฏิทิน
พยากรณ์อากาศ
สถิติผู้เข้าชม
ราคาน้ำมันวันนี้
 

 

 โรงเรียนเจริญวิทยา
วิสัยทัศน์โรงเรียนเจริญวิทยา
โรงเรียนเจริญวิทยา มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความรู้เต็มศักยภาพ
คู่คุณธรรม สุขภาพจิตที่ดี ส่งเสริมและสืบสาน วัฒนธรม นำภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้ การบริหารแบบมีส่วนร่วม
สามารถดำรงตนอยู่ตามวิถีประชาธิปไตย อย่างมีความสุข
ปรัชญา
ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม
เอกลักษณ์
คุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่สากล
อัตลักษณ์
ไหว้สวยด้วยจรรยา

กลับถัดไป


โรงเรียนเจริญวิทยา 2 ถนนราชบริพาร ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-411479