หน้าหลัก ผู้บริหารและบุคลากร ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ติดต่อโรงเรียน เข้าสู่ระบบ

ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/พันธกิจ
วิสัยทัศน์โรงเรียน
โครงสร้างบริหารงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ดาว์นโหลดไฟล์เอกสาร
งานประกันคุณภาพ
SAR ปี 2556
SAR ปี 2557
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปฏิทิน
พยากรณ์อากาศ
สถิติผู้เข้าชม
ราคาน้ำมันวันนี้
 

 

 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทศโนโลยี
นายธนพฤทธิ์ จริตงาม
กลุ่มสาระการงาน ( ป.3-ม.2/1)
นางจารุณี วิเศษชู นางชอุ่ม ต่างสี นางพันธ์พิศ โสทะ
กลุ่มสาระการงาน ( ป.1/1) กลุ่มสาระการงาน ( ป.1/2) กลุ่มสาระการงาน ( ป.2/1)
นางปรีญา ตุลาพันธ์ นางสาวอาภา รัตนโสภณ์ นายวีรยุทธ สังข์คง
กลุ่มสาระการงาน (ป.2/2) กลุ่มสาระการงาน ( ป.2/3) กลุ่มสาระการงาน ( ม.1/1-ม.3/2)
 
นางจุฑารัตน์ ปานประยูร   นางสุจินดา ชุมศรี
กลุ่มสาระคอม ( ป.1-ป.4)   กลุ่มสาระคอม ( ป.5-ม.3)

โรงเรียนเจริญวิทยา 2 ถนนราชบริพาร ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-411479