หน้าหลัก ผู้บริหารและบุคลากร ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ติดต่อโรงเรียน เข้าสู่ระบบ

ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/พันธกิจ
วิสัยทัศน์โรงเรียน
โครงสร้างบริหารงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ดาว์นโหลดไฟล์เอกสาร
งานประกันคุณภาพ
SAR ปี 2556
SAR ปี 2557
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปฏิทิน
พยากรณ์อากาศ
สถิติผู้เข้าชม
ราคาน้ำมันวันนี้
 

 

 กลุ่มสาระสังคมศึกษาและวัฒนธรรม

 

นายมโนเชาว์ มูลสมบัติ
กลุ่มสาระสังคม( ม.2-ม.3)
นางจารุณี วิเศษช นางพันธ์พิศ โสทะ นางปรีญา ตุลาพันธุ์
กลุ่มสาระสังคม( ป.1/1) กลุ่มสาระสังคม( ป.2/1) กลุ่มสาระสังคม( ป.2/2)
 
นางสาวณัฐรดี หนูเกลี้ยง   นางศุภษร ซื่อตรง
กลุ่มสาระสังคม( ป.3-ม.1)   กลุ่มสาระประวัติ ( ป.3-ป.6)

โรงเรียนเจริญวิทยา 2 ถนนราชบริพาร ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-411479