หน้าหลัก ผู้บริหารและบุคลากร ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ติดต่อโรงเรียน เข้าสู่ระบบ

ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/พันธกิจ
วิสัยทัศน์โรงเรียน
โครงสร้างบริหารงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ดาว์นโหลดไฟล์เอกสาร
งานประกันคุณภาพ
SAR ปี 2556
SAR ปี 2557
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปฏิทิน
พยากรณ์อากาศ
สถิติผู้เข้าชม
ราคาน้ำมันวันนี้
 

 

 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 

 

ครูระดับประถมศึกษา
นางสาวสุวรรณณี เจียวก๊ก นางศุภษร ซื่อตรง นางสาวนาตรดรูณ แต่งเกลี้ยง นางสาววิราตรี นวลใย
กลุ่มสาระอังกฤษ ( ป.1-ป.2) กลุ่มสาระอังกฤษ ( ป.3) กลุ่มสาระอังกฤษ ( ป.4-ป.6) กลุ่มสาระอังกฤษ ( ม.1-ม.3)

โรงเรียนเจริญวิทยา 2 ถนนราชบริพาร ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-411479