หน้าหลัก ผู้บริหารและบุคลากร ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ติดต่อโรงเรียน เข้าสู่ระบบ

ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/พันธกิจ
วิสัยทัศน์โรงเรียน
โครงสร้างบริหารงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ดาว์นโหลดไฟล์เอกสาร
งานประกันคุณภาพ
SAR ปี 2556
SAR ปี 2557
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปฏิทิน
พยากรณ์อากาศ
สถิติผู้เข้าชม
ราคาน้ำมันวันนี้
 

 

 กลุ่มสาระภาษาไทย

 

 

นางสมบรูณ์ ทีปจิรังกูล
กลุ่มสาระภาษาไทย ( ป.3-ป.4)
นางจารุณี วิเศษชู นางชอุ่ม ต่างสี นางพันธ์พิศ โสทะ
กลุ่มสาระภาษาไทย ( ป.1/1) กลุ่มสาระภาษาไทย ( ป.1/2) กลุ่มสาระภาษาไทย ( ป.2/1)
นางปรีญา ตุลาพันธ์ นางสาวอาภา รัตนโสภณ์ นางอังคณา จำนงค
กลุ่มสาระภาษาไทย (ป.2/2) กลุ่มสาระภาษาไทย ( ป.2/3) กลุ่มสาระภาษาไทย ( ป.5-ป.6)
   
  นางสมปอง สพกลาง  
  กลุ่มสาระภาษาไทย ( ม.1-ม.3)  

โรงเรียนเจริญวิทยา 2 ถนนราชบริพาร ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-411479