หน้าหลัก ผู้บริหารและบุคลากร ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ติดต่อโรงเรียน เข้าสู่ระบบ

ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/พันธกิจ
วิสัยทัศน์โรงเรียน
โครงสร้างบริหารงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ดาว์นโหลดไฟล์เอกสาร
งานประกันคุณภาพ
SAR ปี 2556
SAR ปี 2557
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปฏิทิน
พยากรณ์อากาศ
สถิติผู้เข้าชม
ราคาน้ำมันวันนี้
 

 

 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 

 

   
  นางชอุ่ม ต่างสี  

 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ( ป.1/2)

 

นางจารุณี วิเศษชู นางพันธ์พิศ โสทะ นางปรีญา ตุลาพันธุ์ นางสาวอาภา รัตนโสภณ

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

( ป.1/1)

กลุ่มสาระคณิตศาสตร

( ป.2/1)

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

( ป.2/2)

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

( ป.2/3)

นางสาวลัดดาวัลย์ ขาวเขียว นางสาวหทัยทิพย์ เดชารัตน์ นางสาววรรณ พันสวัสดิ์ นางสาวจิระภา ขาวนวล

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

( ป.3/1,ป.3/2,ป.4/1,ป.4/2)

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

( ป.5/1,ป.5/2)

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

( ป.6/1,ป.6/2,ม.1/1,ม.1/2)

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

( ม.2/1,ม.2/2,ม.3/1,ม.3/2)


โรงเรียนเจริญวิทยา 2 ถนนราชบริพาร ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-411479