โรงเรียนเจริญวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559
        ระดับอนุบาล ระดับประถม ระดับมัธยม เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  09-03-2016
โรงเรียนเจริญวิทยา