งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 ในวันพุธ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559
        งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 ในวันพุธ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนเจริญวิทยา
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  25-05-2016
โรงเรียนเจริญวิทยา