ขอเชิญร่วมชม งานกีฬา ณ โรงเรียนเจริญวิทยา วันที่ 25 ธันวาคม 2558
        ขอเชิญ ผู้ปกครองหรือผู้ที่สนใจมาชม ขบวนพาเหรดและการแข่งขันกีฬาของเด็กนักเรียน โรงเรียนเจริญวิทยา ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  09-03-2016
โรงเรียนเจริญวิทยา