โรงเรียนเจริญวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559
       ระดับอนุบาล ระดับประถม ระดับมัธยม รับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  09-03-2016
โรงเรียนเจริญวิทยา