โรงเรียนเจริญวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559
       ระดับอนุบาล ระดับประถม ระดับมัธยม เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  25-05-2016
โรงเรียนเจริญวิทยา