โรงเรียนเจริญวิทยา ทุ่งสง
หน้าหลัก ผู้บริหารและบุคลากร ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ติดต่อโรงเรียน เข้าสู่ระบบ

ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/พันธกิจ
วิสัยทัศน์โรงเรียน
โครงสร้างบริหารงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ดาว์นโหลดไฟล์เอกสาร
งานประกันคุณภาพ
SAR ปี 2556
SAR ปี 2557
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปฏิทิน
พยากรณ์อากาศ
สถิติผู้เข้าชม
ราคาน้ำมันวันนี้
 
 โรงเรียนเจริญวิทยา ทุ่งสง
วิสัยทัศน์โรงเรียนเจริญวิทยา
โรงเรียนเจริญวิทยา มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความรู้เต็มศักยภาพ คู่คุณธรรม สุขภาพจิตที่ดี ส่งเสริมและสืบสาน วัฒนธรม นำภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้ การบริหารแบบมีส่วนร่วม สามารถดำรงตนอยู่ตามวิถีประชาธิปไตย อย่างมีความสุข
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

07-08-2016

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 ในวันพุธ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559

25-05-2016

ขอเชิญร่วมชม งานกีฬา ณ โรงเรียนเจริญวิทยา วันที่ 25 ธันวาคม 2558

09-03-2016

โรงเรียนเจริญวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559

25-05-2016

รับสมัครนักเรียน ปึการศึกษา 2559 (โรงเรียนเจริญวิทยา)

09-03-2016

โรงเรียนเจริญวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559

09-03-2016

โรงเรียนเจริญวิทยารับสัมคร ปีการศึกษา 2559

09-03-2016

โรงเรียนเจริญวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559

09-03-2016

ภาพกิจกรรมโรงเรียนเจริญวิทยา

ภาพกิจกรรมโรงเรียนเจริญวิทยา
โรงเรียนเจริญวิทยา


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558


จัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ


ประธานเปิดการอยู่ค่ายพักแรมของโรงเรียนเจริญวิทยา


ประธานชุมนุมรอบกองไฟ


มอบเกียรติบัตรแข่งทักษะ


กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปี 2558


แข่งขันกีฬาสีโรงเรียนเจริญวิทยา


เข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2559

  

 

นายสุพร แก้วมีชัย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

 

 

นายวิรัช หาญกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
SAR ปี 2556
SAR ปี 2557
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเจริญวิทยา 2 ถนนราชบริพาร ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-411479